เนื่องด้วยข้าพเจ้า นายเอกชัย เงาศรี

เป็นเจ้าของเว็บไซต์ www.rujaishop.com

ได้ทำการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยการนำเอาโมดูล Kbank Smart Pay 15x มาจำหน่าย

ซึ่งเป็นผลงานของคุณ ปัญญา สารภี เจ้าของเว็บ www.opencart2u.com

ซึ่งเป็นเจ้าของผลงาน

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงน้อมยอมรับผิดและขออภัยในการกระทำครั้งนี้